Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: 37.979086, 23.377544