Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής Μεγάρων: 37.995793, 23.344453